АПК

Наступного року уряд продовжить практику державної підтримки пріоритетних галузей економіки. В першу чергу це стосується аграрного комплексу, який формує 12% вітчизняного ВВП і є найбільшим джерелом валюти, яка надходить державі і забезпечує міць української гривні.

В наступному році видатки на агропромисловий комплекс збільшаться порівняно з 2017 роком на 16% і складуть 7,3 млрд гривень. З цих коштів понад 1 млрд гривень буде направлено на підтримку малих і середніх фермерських господарств. Окремо 4 млрд грн буде виділено на підтримку розвитку тваринництва. Також в 1,7 рази збільшиться обсяг коштів, що направляються на здешевлення вартості вітчизняної сільськогосподарської техніки. На цю програму в 2018 році в проекті бюджету передбачено майже 1 млрд гривень.

Стабільна бюджетна підтримка дозволить вивести вітчизняний АПК на якісно новий рівень. Це означає збільшення обсягу виробленої сільськогосподарської продукції, підвищення її якості, відкриття нових і розширення вже існуючих ринків збуту. Подальший розвиток галузі трансформується у збільшення бюджетних надходжень і відкриття нових робочих місць.


Витрати державного бюджету на підтримку АПК (млрд. грн.)
2016 0,4
2017 6,3
2018 7,3